Perkasa Flight School

Perkasa Flight School (Office), Jalan Sultan Iskandar Muda, North Kebayoran Lama, South Jakarta City, Jakarta, Indonesia

18 Aircraft Flight School, one of the largest in Indonesia with 3 Bases, training not only students from Indonesia but Vietnam and Lao - Trường đào tạo thí điểm duy nhất ở Indonesia được Cơ quan Hàng không dân dụng Việt Nam phê duyệt

Courses

Private Pilot License, Commercial Pilot License, Instrument Rating, Multi Engine, Flight Instructor course

International Students

Yes

Aircraft fleet number

18

Aircraft fleet

15 Piper PA28 Cherokee, 2 Cessna 172, Piper PA44 Seminole

Simulators

FMX Redbird Simulator in Cilacap and MCX Redbird Simulator in Tanjung Pandan

Accreditations

Indonesian DGCA, Civil Aviation Authority of Vietnam (Cục Hàng không dân dụng Việt Nam) and Department of Civil Aviation Lao

Entry Requirements

High School Graduate - Yêu cầu đầu vào - Tốt nghiệp trung học

Perkasa Flight School, located in 3 training airports around Indonesia is a private school under Perkasa and PT Mitra Aviation Perkasa with headquarters in South Jakarta. This Pilot School is the perfect School if you are looking to become an Airline Pilot in Indonesia or Vietnam. If you are a High School Graduate interested to become an Airline Pilot in Indonesia or Vietnam then click the yellow TALK TO US button to send a message.

You can find a description of the school in Vietnamese below!
Bạn có thể tìm thấy mô tả của trường bằng tiếng Việt dưới đây!

The Flight training is conducted through one of its operation bases in Tunggul Wulung Airport (Cilacap), Nusawiru Airport (Pangandaran), and H.A.S. Hanandjoiddin Airport (Tanjung Pandan). Using these multiple training bases helps Perkasa Flight School achieve its vision to become the best flight school in the country by applying the principles of aviation safety and security with a strict and powerful syllabus. The school was established in 2012 with the Pilot School Certificate PSC – 141D / 017 and approved by Civil Aviation Authority of Vietnam and Department of Civil Aviation of Lao People’s Democratic Republic. This means Perkasa Flight School can deliver training to Indonesian, Vietnamese and people from Laos. It is only one of the few schools worldwide to be accredited by the Civil Aviation of Vietnam which means that once you complete training you will get a Vietnam approved Commercial Pilot License.

If you have any questions about Perkasa Flight School or training courses it offers please click the yellow "TALK TO US" button.

The Ab initio pilot program in Perkasa Flight School enables cadets to become reliable pilots within relatively short period ie. between 14-16 months due to efficient ratio aircraft and cadet of maximum 1:5 (1 aircraft for 5 cadets). In addition to this efficient ratio, Perkasa Flight School is equipped with modern teaching and learning facilities, with comfortable accommodation, thus supporting cadet environment in completing his/her pilot training. Cadets are trained by experienced Indonesian and foreign instructors. Perkasa Flight School has so far 18 instructors led by a Chief Flight Instructor. During training, the cadet will be accustomed to use English as the communication language, with the aim to increase the English language capability.

Currently Perkasa Flight School conducts training for Indonesia DGCA / ICAO and Vietnamese CAAV License such as:

  • PPL (Private Pilot License)
  • CPL (Commercial Pilot License)
  • IR (Instrument Rating)
  • Multi Engine Rating
  • Full Airline Pilot complete training
  • Flight Instructor Certificate
  • Simulator Training with one of its partners
  • For the ones who also want to obtain EASA license, Perkasa Flight School collaborates with a flight academy in Europe to convert Indonesia DGCA / ICAO License to EASA license.

All Perkasa Flight School trained aircrafts are uniquely named after special women. Not just any women, but the important ones who played an important role in the development of Perkasa Flight School. The School has two full motion simulators both from the Redbird: FMX simulator which is located in Cilacap and MCX – Multi crew simulator, which is stationed in Tanjung Pandan, which is used for cadet who has entered the stage CPL and instrument rating.

For Indonesian students who needs financial support, Perkasa Flight School will provide reference to acquire bank credit facility.

Inspired by the fast growing airline industry in Indonesia, Vietnam and around the world, Perkasa Flight School, developed its ready to work pilot program or Zero to Hero program by collaborating with various outstanding partners such as GTA and BAA Training for type rating course, Pegasus Airlines and Eagle Jets for line training up to 500 hours on type and WASINC and Flight Crew International for First Officer Job  opportunities in various airlines. So, only in Perkasa Flight School you can be trained from zero hour up to 500 hours on type first officer at package prices and no hidden cost.

Pilot training in Indonesia is also a lot of fun — as the world’s largest archipelago, you will fly in open areas for training, surrounded by wonderful scenery, and also opportunity to travel to many of Indonesia beautiful islands, such as Belitung islands, Bali and Komodo island. With 18,307 islands there are just so many places to explore and discover. You will see a great deal of this wonderful country as you progress through your training and gain a dimension to your training unobtainable anywhere else.

So if you are from Indonesia or Vietnam and want to become an Airline Pilot - click the yellow REGISTER FOR FREE WITH AVIATIONFLY button and send a message to get more information about the training and your future pilot career.

For more information on pilot training in Indonesia, check out How to become a Pilot in Indonesia.

If you are looking for a guide on how to become a pilot in a certain country, check out the How to become a Pilot Guides Aviationfly has created for more than 100 countries.

 

In Vietnamese below / Tiếng Việt

Học viện hàng không Perkasa nằm trong 3 sân bay đào tạo quanh Indonesia, là một trường tư thục dưới Perkasa và PT Mitra Aviation Perkasa với trụ sở tại phía Nam Jakarta. Học viện hàng không này là nơi hoàn hảo nếu bạn đang muốn trở thành một phi công hàng không tại Indonesia hoặc Việt Nam. Nếu bạn là một học sinh trung học phổ thông muốn trở thành phi công tại Indonesia hoặc Việt Nam, hãy nhấp vào nút CONTACT NOW màu vàng để gửi tin nhắn. Khoá huấn luyện bay được thực hiện thông qua một trong những cơ sở hoạt động của nó tại Sân bay Tunggul Wulung (Cilacap), Sân bay Nusawiru (Pangandaran) và H.A.S. Sân bay Hanandjoiddin (Tanjung Pandan). Cách sử dụng nhiều cơ sở đào tạo này giúp học viện hàng không Perkasa đạt được mục tiêu trở thành học viện hàng không tốt nhất trong nước - bằng cách áp dụng các nguyên tắc an toàn hàng không và an ninh với giáo trình nghiêm ngặt và mạnh mẽ. Trường được thành lập vào năm 2012 với Chứng chỉ Trường thí điểm PSC - 141D / 017 và được Cục Hàng không dân dụng Việt Nam và Cục Hàng không Dân dụng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phê duyệt. Điều này có nghĩa là học viện hàng không Perkasa có thể cung cấp đào tạo cho người Indonesia, Việt Nam và những người từ đến từ Lào. Học viện này là một trong số ít các trường học trên toàn thế giới được công nhận bởi Hàng không dân dụng Việt Nam, có nghĩa là khi bạn hoàn tất khóa đào tạo, bạn sẽ nhận được giấy phép lái máy bay dân dụng đã được phê duyệt tại Việt Nam.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Trường bay Perkasa hoặc các khóa đào tạo được cung cấp, vui lòng nhấp vào nút "SPEAK WITH US" màu vàng.

Chương trình phi công “Ab initio” tại học viện hàng không Perkasa cho phép các học viên trở thành phi công đáng tin cậy trong khoảng thời gian tương đối ngắn (từ 14-16 tháng) do tỷ lệ hiệu quả của máy bay với học viên tối đa 1:5 (1 máy bay cho 5 học viên). Ngoài tỷ lệ hiệu quả này, Trường bay Perkasa được trang bị các phương tiện dạy học hiện đại, với chỗ ở thoải mái. Do đó hỗ trợ môi trường học sinh hoàn thành chương trình huấn luyện phi công của mình. Các học viên được đào tạo bởi các giảng viên giàu kinh nghiệm từ Indonesia và nước ngoài. Học viện hàng không Perkasa cho đến nay đã có 18 giáo viên hướng dẫn, với một Hướng dẫn viên trưởng bay. Trong quá trình đào tạo, học viên sẽ quen với việc sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giao tiếp, với mục đích tăng khả năng tiếng Anh.

Hiện tại Trường bay Perkasa tiến hành đào tạo cho Indonesia DGCA / ICAO và Giấy phép CAAV của Việt Nam như sau:

PPL (giấy phép lái máy bay tư nhân)
CPL (giấy phép lái máy bay dân dụng)
IR (Công cụ đánh giá)
Đánh giá đá động co
Chương trình huấn luyện hoàn chỉnh cơ trưởng hàng không

Chứng nhận người huấn luyện bay
Đào tạo mô phỏng với một trong các đối tác của nó
Đối với những người cũng muốn có được giấy phép EASA, học viện hàng không Perkasa hợp tác với một học viện bay ở châu Âu để chuyển đổi Giấy phép DGCA / ICAO của Indonesia sang giấy phép EASA.

Tất cả các máy bay được dùng đẻ đào tạo của học viện hàng không Perkasa được đặt tên theo những người phụ nữ đặc biệt. Không chỉ bất kỳ phụ nữ nào, nhưng những người đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của học viện hàng không Perkasa. Trường có hai mô phỏng chuyển động đầy đủ từ Redbird: Trình mô phỏng FMX nằm ở Cilacap và MCX - Mô phỏng nhiều phi hành đoàn, được đóng tại Tanjung Pandan, được sử dụng cho học viên đã bước vào giai đoạn CPL và xếp hạng công cụ.

Đối với sinh viên Indonesia mà cần sự hỗ trợ tài chính, học viện hang không Perkasa sẽ cung cấp tài liệu tham khảo để có được cơ sở tín dụng ngân hàng.

Lấy cảm hứng từ sự phát trường nhanh của ngành công nghiệp hàng không ở Indonesia, Việt Nam và trên thế giới, học viện hang không Perkasa, đã phát triển chương trình đào tạo “phi công sẵn sàng để làm” hoặc chương trình “Từ không có gì thành một anh hùng” bằng cách cộng tác với nhiều đối tác xuất sắc khác nhau như GTA; BAA Training cho khóa học đánh giá; Hàng hang không Pegasus và hãng hàng không Eagle Jets để đào tạo phi công cho hãng lên đến 500 giờ; WASINC và phi hành đoàn quốc tế cho cơ hội việc làm đầu tiên trong các hãng hàng không khác nhau. Vì vậy, chỉ trong học viện hang không Perkasa bạn có thể được đào tạo tành cơ phó từ 0 giờ đến 500 giờ với giá gói trọn gói và không có chi phí ẩn (phát sinh).

Đào tạo phi công ở Indonesia cũng rất thú vị - là quần đảo lớn nhất thế giới, bạn sẽ bay trong các khu vực mở để tập luyện, bao quanh bởi những khung cảnh tuyệt vời, và cũng có cơ hội đi đến nhiều hòn đảo xinh đẹp của Indonesia, như đảo Belitung, Bali và Đảo Komodo. Với 18.307 hòn đảo có rất nhiều nơi để tham quan và khám phá. Bạn sẽ có dịp chiêm ngưỡng quốc gia tuyệt vời này trong quá trình tiến hành đào tạo của bạn và đạt được những khía cạnh mà bạn không thể đạt được bất cứ nơi nào khác. Vì vậy, nếu bạn đến từ Indonesia hoặc Việt Nam và muốn trở thành phi công hàng không - hãy nhấp vào nút SPEAK WITH US màu vàng và gửi tin nhắn để biết thêm thông tin về khóa đào tạo và sự nghiệp thí điểm tương lai của bạn.